Vi är oberoende konsulter som står på försäkringstagarens sida i förhandlingar gällande såväl försäkringsvillkor som skadeersättningar. Vi erbjuder företag professionell rådgivning gällande företagsförsäkring oavsett om det gäller upphandling, riskanalys eller vid skada.