Välkommen till Försäkringskompetens

Försäkringskompetens är försäkringsförmedlare med stor erfarenhet inom företagsförsäkring och riskhantering.

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen organisationer, butikskedjor och mellanstora företag som värdesätter service, kunskap och stort engagemang.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett färdigt koncept gällande gruppförsäkringar för huvudmannaorganisationer och butikskedjor. Försäkringshandlingar, villkor, tryckmaterial utformas unikt med uppdragsgivarens profil.

Trygghet

Läs mer

Nyheter

Nytt ansikte på Försäkringskompetens

Vi välkomnar Sigrid Sjölén till Försäkringskompetens....

Fibersamverkan.se och Försäkringskompetens har ingått samarbete

Fibersamverkan.se har givit Försäkringskompetens...

Nytt ansikte på Försäkringskompetens

Vi välkomnar Ulla Johansson till...

Läs mer