Sveriges Tvätteriförbund grundades år 1940 och har betytt oerhört mycket för branschen under de senaste 75 åren. Förbundet har drivit frågor om miljö, men också verkat för en seriös bransch, arbetsmiljö och bevakat tvätterinäringens intressen mot myndigheter etc. Försäkringskompetens har haft förmånen att samarbeta med Tvätteriförbundet sedan 2002 och önskar fortsatt lycka till med arbetet.

Lär gärna mera på Tvätteriförbundets hemsida
Tvatt_logo