Med etablerade kontakter hos försäkringsgivare inom Norden erbjuder Försäkringskompetens upphandling av försäkring för företag med exponering mot de Nordiska länderna.