Försäkringskompetens är anslutet till Insuresec som arbetar med licensiering av försäkringsförmedlare för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

 

Insuresec