Insuresec

Försäkringskompetens är anslutet till Insuresec som arbetar med licensiering av försäkringsförmedlare för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av...

Läs mer

Svenska försäkringsförmedlares förening

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med...

Läs mer

Finansinspektionen

Som försäkringsförmedlare står vi under tillsyn av Finansinspektionen, vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

Läs mer