Nordiska risker

Med etablerade kontakter hos försäkringsgivare inom Norden erbjuder Försäkringskompetens upphandling av försäkring för företag med exponering mot de Nordiska länderna.

Läs mer

Franchiseföretag

Försäkringskompetens har egna system för att administrera försäkring för företag med franchisekoncept. Genom att handla upp försäkring gemensamt för en större grupp förbättras villkor och premier för franchisetagaren.

Läs mer

Butikskedjor

Försäkringskompetens är specialister på butikskedjor och företag med försäkringsbehov fördelat på flera enheter.

Läs mer