Som försäkringsförmedlare står vi under tillsyn av Finansinspektionen, vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Försäkringskompetens är dessutom medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening vilket borgar för att vi är opartiska och oberoende gentemot försäkringsbolagen samt Er som kund. Om vi skulle göra något fel som förorsakar Er skada, har vi också en obligatorisk ansvarsförsäkring. Självklart behandlar vi all information konfidentiellt och med tystnadsplikt.