Vi välkomnar Sigrid Sjölén till Försäkringskompetens. Sigrid kommer att jobba som assistent inom sakförsäkringar samt ekonomi.