Fibersamverkan.se har givit Försäkringskompetens uppdraget att förhandla fram en branschspecifik föreningsförsäkring för sina medlemsföreningar.

Fibersamverkan.se Sverige ekonomisk förening är Sveriges enda riksorganisation för medlemsägda fibernät. Vill du veta mer om Fibersamverkan.se, besök deras hemsida, www.fibersamverkan.se

Vill du veta med om försäkringen kan Ni kontakta oss på telefon 018-37 01 45