Vi välkomnar Kristian Wigfeldt på Försäkringskompetens. Kristian kommer att jobba som assistent inom sakförsäkringar.

Kristian Wigfeldt