Försäkringskompetens har egna system för att administrera försäkring för företag med franchisekoncept. Genom att handla upp försäkring gemensamt för en större grupp förbättras villkor och premier för franchisetagaren.