Försäkringskompetens är specialister på butikskedjor och företag med försäkringsbehov fördelat på flera enheter.