Försäkringskompetens hjälper huvudmannaorganisationer att skapa skräddarsydda försäkringslösningar för sina medlemsföretag.